دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

فایل ها

My Secure Backup - Mac - 64-bit
Software package is used to manage backup settings and can be run from any remote computer. Supports Mac OSX 10.9 and higher.
اندازه فایل: 6.17 MB
My Secure Backup - Mac Server Management
Management Client package is used to manage backup settings and can be run from any remote computer. Supports Mac OSX 10.9 and higher.
اندازه فایل: 6.17 MB
My Secure Backup - Windows PC & Laptop - 32-bit
Supports Windows 7 (Service Pack 1) and higher. Simple install and uninstall.
اندازه فایل: 18.8 MB
My Secure Backup - Windows PC & Laptop - 64-bit
Supports Windows 7 (Service Pack 1) and higher. Simple install and uninstall.
اندازه فایل: 20.2 MB
My Secure Backup - Windows Server Agent - 32-bit
Supports Windows Server (Service Pack 2) and Windows Server 2008 R2 (Service Pack 1). Server Agent package must be installed on the server being backed up.
اندازه فایل: 16.8 MB
My Secure Backup - Windows Server Agent - 64-bit
Supports Windows Server (Service Pack 2) and Windows Server 2008 R2 (Service Pack 1). Server Agent package must be installed on the server being backed up.
اندازه فایل: 18.1 MB
My Secure Backup - Windows Server Management - 32-bit
Management Client package is used to manage backup settings and can be run from any remote computer.
اندازه فایل: 16.7 MB
My Secure Backup - Windows Server Management - 64-bit
Management Client package is used to manage backup settings and can be run from any remote computer.
اندازه فایل: 18 MB